ON-GEKEND is een initiatief waar multi complexe psychiatrische zorg, kosten dekkende huisvesting, maatschappelijke plek (mogelijk onderwijs) en maatschappelijke ondersteuning (financiën, veilige en sociale omgeving). Wij willen een woon- en leefomgeving bieden die de gezondheid in de breedste zin ten goede komt. 

Hierbij ontstaan kansen in een georganiseerd sociaal (professioneel) netwerk om samen tot een leeromgeving te komen. Bij de planontwikkeling vanaf medio 2020, zijn verschillende partijen benaderd en betrokken.
Deze partijen hebben een politieke, financiële ondernemende, zorg en maatschappelijke grondslag of achtergrond. 

Wij willen ons gaan organiseren in Coöperatieve samenwerking: ON-GEKEND

Wil je meer weten over onze organisatie en aanbod? Vul hieronder je naam, e-mail adres en geef een uitkomst op de som om meer te lezen over de inhoud van dit project.

PLAN JOB VEEGER EN COÖPERATIE ON-GEKEND LEZEN?

5 + 3 = ?

© Copyright Job Veeger | Kwaaijongens, rebels in oplossingen